Областният управител щe участва в уебинар
Областният управител щe участва в уебинар / sxc.hu
 „Управление на образователния процес и образователната институция в условия на дистанционно обучение“ бе тема на третия убинар, организиран от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет-Стара Загора. Чрез онлайн семинарите се оказва професионална подкрепа и съвети към българските учители по време на извънредното положение, в което се налага само дистанционно обучение.

За участие в уебинара се регистрираха 76 учители и директори от цялата страна, а управленският си опит от последните седмици споделиха директори на училища от областта.

Господин Балъкчиев - директор на ОУ "Кирил Христов" в Стара Загора представи изградената техническа база в училището, която е спомогнала значително преходът към дистанционно обучение на учениците и посочи проблемите, с които екипът на училището се е сблъскал и начините за тяхното преодоляване.

Директорът на СУ "Иван Вазов" в Стара Загора Динко Цвятков представи данни от анкетно проучване сред учители, ученици и родители, от които става ясно, че и трите страни са с преобладаващо позитивни нагласи към дистанционното обучение.

Мариана Демирева - директор на ПГ "Иван Хаджиенов" - Казанлък разказа за опита на управляваното от нея училище в дуалното обучение демонстрира на участниците в уебинара част от урок по практика, който се провежда дистанционно синхронно.

И тримата директори на училища бяха единодушни, че въпреки усилията, ситуацията е подобрила значително взаимодействието между учители, родители и ученици.

Организаторите на инициативата планират следващият уебинар, който ще се проведе отново във вторник (14-ти април) да бъде посветен на добрите педагогически практики в работата с ученици от уязвимите групи.

Достъпът до уебинарите е безплатен, а информацията за тях се актуализира на сайта на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите.