/ Община Стара Загора
От 15 март участниците в майсторските класове на Академията по математика към Центъра за подкрепа за личностно развитие на Община Стара Загора, получават по електронен път темите за подготовка, съобщиха от Общината.

Онлайн ученически дебат провеждат в Стара Загора

В дистанционното обучение могат да се включат и други желаещи ученици от Община Стара Загора. Темите са съставени от задачи, които са придружени с подробни решения, както и задачи за самостоятелна работа.

В определен срок учениците решават задачите за самостоятелна работа и след проверка получават резултатите в импровизирано състезание между участниците. Участниците имат възможност да изпращат и коментар на решените задачи и на условията на решените задачи, и на задачите за самостоятелна работа.

Втори национален конкурс за журналистика организират в Стара Загора

Към Академията се обособи и група за подготовка на учениците за националното външно оценяване след 7. клас. Участието в дистанционното обучение е безплатно. Ето и някои от темите, които вече бяха разгледани в майсторските класове:

Втори клас: Ребуси за второкласници;

Трети клас: Задачи върху шахматната дъска;

Четвърти клас: Номериране на страници;

Пети клас: Разделяне на множества;

Шести клас: За последната цифра

Седми клас: Геометрични задачи с истории;

Осми клас: Една теоремата на Лазар Карно и нейното приложение;

Девети – Дванадесети клас: Една теорема на Рене Декарт и нейното приложение.


Всеки ученик от Стара Загора, дори и да не е участник в майсторския клас, може да получи демонстрационна тема, и да бъде част от заниманията след като изпрати решения на задачите от демонстрационната тема.

Стара Загора с отличие „Успешна община“ от Българската агенция за инвестиции (СНИМКИ)

Ето и адресите, на които можете да изпращате заявки за участие в демонстрационния кръг:


За 2. клас: mathematics__2@abv.bg (в адреса долните черти са две, една до друга)

За 3. клас: mathematics__3@abv.bg

За 4. клас: mathematics__4@abv.bg

За 5. клас: mathematics__5@abv.bg

За 6. клас: mathematics__6@abv.bg

За 7. клас: mathematics__7@abv.bg

За 8. – 12. клас: mathematics__8@abv.bg


Станаха известни и победителите в Московската олимпиада по математика. Сред участниците бяха и старозагорски ученици. Състезанието се проведе по едно и също време на 9 февруари в 10 страни по света.

В България домакин бе фондация „Миню Балкански” в с. Оряховица. Голям успех постигна старозагорецът Павел Казаков, ученик на СУ „Максим Горки” и участник в Академията по математика. В жестоката конкуренция той успя да се класира на трето място.