/ Заедно в час
Десет учители от програма “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час” ще преподават в област Стара Загора през новата учебна година.

Новите учители в региона са шестима, а още четирима продължават във втората си година. Всички те работят в 5 училища партньори на "Заедно в час" в Стара Загора, Енина, Манолово и Николаево.

Учителите в областта преподават по математика, английски език, биология, китайски език, в начална степен и като възпитатели в начален етап и прогимназия.

Старозагорско училище е част от програма на „Заедно в час“

Заедно с новите учители в Старозагорско още над 150 учители от програма „Нов път в преподаването” на „Заедно в час“ ще преподават през новата учебна година в 89 училища в цяла България. За първи път организацията ще работи в областите Благоевград и Русе, като така разширява обхвата си до 20 области на страната.

С началото на новата учебна година фондация “Заедно в час” започна и приема на нови кандидати за участници в програмата “Нов път в преподаването”.

Програмата за професионално и лидерско развитие вече 11 години обучава и подкрепя силно мотивирани хора със или без предишен педагогически опит да работят като учители и да подкрепят равния достъп до качествено образование на всички ученици в България. 


 
Заедно в час