Малчугани засадиха дъбови дръвчета в детска градина в Стара Загора
Малчугани засадиха дъбови дръвчета в детска градина в Стара Загора / Община Стара Загора
Детска градина № 4 „Бреза“,  Детска градина № 10 „Светлина“,  Детска градина № 11 „Загоре“ и Детска градина № 33 „Люляк“, отварят врати за малчуганите от 26 май.

От 1 юни се възстановява дейността на всички останали общински детски градини, детски градини с яслени групи и общински детски ясли, е записано в заповед на кмета Живко Тодоров.

Директорите на детските градини и детските ясли са задължени да осъществят предварително необходимите строги санитарно-хигиенни дейности, както и да създадат и въведат организация на работа спрямо характера на съответното заведение при стриктно спазване на указаните мерки.

Необходимо е да разработят вътрешни правила за организиране на дейността на детското заведение и възстановяване приема на деца в условията на COVID-19 и да запознаят родителите с тях.

Родителите трябва да попълнят декларации за информираност преди връщането на детето в детското заведение.

Документът може да видите  на https://www.starazagora.bg/uploads/pages/informirano_saglasie.pdf