/ iStock/Getty Images
Занимания в 29 форми – школи, формации и клубове организира Центърът за подкрепа за личностно развитие в Стара Загора.

Той осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науката и технологиите,  изкуствата и хуманитарно обществен профил.

Центърът, в съответствие с действащите в системата на предучилищното и училищното образование нормативни актове, организира цялостен учебно - възпитателен процес в постоянни педагогически форми в рамките на учебната година, която започва на 1 октомври на текущата година и завършва на  15 юни на следващата година.

Старозагорско училище организира кампания в помощ на десетокласник

Тук се обучават деца и ученици според авторски учебни програми, утвърдени от директора, в съответствие с нормативните изисквания на МОН. Предоставя се безплатна учебна материална база и обучение.

Децата и учениците имат право да  избират дейностите и педагогическите форми,  в които да участват.

Заявление за участие се попълва за всяка учебна година, за всяко дете или ученик поотделно и за всяка педагогическа форма според възрастта и интересите.

Всяко дете или ученик има право да участва  най-много в 3 избрани от него форми.

Ръководители на школите и клубовете са квалифицирани специалисти с богат опит в работата си с деца и ученици.

Децата, младежите и родителите  подават заявления  лично в сградата на ЦПЛР -  Стара Загора  ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от  14.07. 2021 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.

Записването е целогодишно. Заявленията и декларацията за информирано съгласие и здравен статус, могат да бъдат изтеглени и от сайта и страницата на ЦПЛР – Стара Загора.

Заниманията са съобразени със свободното време на учениците и през ваканциите.