хотел стая закуска
хотел стая закуска / iStock/Getty Images
През юли в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 858, а на леглата - 3 488. В сравнение с юли миналата година, общият брой на местата за настаняване намалява с 3.9%, а броят на леглата в тях - с 0.2%.
 
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през през периода, е 35 325, или със 7.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 15.2%) се наблюдава в местата за настаняване 1 и 2 звезди.
 
 

приходи от нощувки
ТСБ-Югоизток


Пренощувалите лица в местата за настаняване в областта са 12 114, или със 7.6% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 81.1% са българи, като по-голямата част от тях (47.9%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 4.2 нощувки.
 
Пренощувалите чужденци са 2 293, като 54.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки, съобщават от ТСБ-Югоизток.
 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли е 33.8%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (51.2%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 23.2%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 21.4%.
 
Приходите от нощувки  достигат 1 467 236 лв., което е с 23.5% повече в сравнение с юли 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 30.0%, а приходите от нощувки на чужди граждани с 5.4%.
 

приходи от нощувки
ТСБ-Югоизток