Премиерът Борисов поел ангажимент за 15% увеличение на заплатите в МВР
Премиерът Борисов поел ангажимент за 15% увеличение на заплатите в МВР / IStock
Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 141.2 хил., от които 74.5 хил. са мъже и 66.7 хил. са жени.
 
Коефициентът на заетост в областта е 53.0% (при 53.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 3.7 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 58.6%, а при жените - 47.9%.
 
Данните са на ТСБ-Югоизток и са третото тримесечие на годината.
 
Във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 138.1 хиляди.
 
Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.1% (73.6% за мъжете и 68.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група бележи спад с 4.4 процентни пункта.