32 домашни помощници обгрижват 206 хора с увреждания и пенсионери в Стражица
32 домашни помощници обгрижват 206 хора с увреждания и пенсионери в Стражица / Sofia Photo Agency
Бюрото по труда в Казанлък започва работа по национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“.
 
Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като „домашни помощници” за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст, в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред.
 
Програмата се реализира на територията на цялата страна до края на годината.
 
Предвидените дейности се реализират съвместно между общинска администрация, дирекция „Социално подпомагане” и дирекция „Бюро по труда”. Желаещите да се включат в Програмата лица или техен законен представител, ще могат да подават в Общинската администрация по настоящ адрес заявление-декларация за включване.