Благоевград
Благоевград / Снимка: Община Благоевград

Община Благоевград - бенефициент по проект “Патронажна грижа в Община Благоевград”, осигурява 20 работни места за домашни помощници. Финансирането са осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

В продължение на една година ще бъдат подкрепени 130 лица с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Те ще се осигуряват от специализиран екип от здравни специалисти и домашни помощници.

Лицата, които могат да се възползват от проекта, са такива на възраст над 65 години, лица с валидно ЕР на ТЕЛК или медицински документ, лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравна грижа, лица след оперативна интервенция и след хоспитализаця, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в община Благоевград, стая № 326, в срок до 30.08.2019 г.