Първи изпит в Тракийски университет
Първи изпит в Тракийски университет / Dariknews.bg, архив
Удължават срока на неприсъственото обучение в Тракийски университет до 29-ти май.

Заповедта на ректора доц. д-р Добри Ярков е във връзка със заповед на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 и на основание ПЗР на Закона за мерки и действия по време на извънредното положение.

Студентите ще продължат да се обучават онлайн.

Заповедта гласи още, че след 13-ти май държавните изпити могат да се провеждат, както дистанционно, така и присъствено според спецификата в работата на съответните структурни звена, а изпитите на докторантите могат да се провеждат дистанционно във видеоконферентна връзка или присъствено.