онлайн обучение
онлайн обучение / iStock/Getty Images
15 от явилите се на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология в Тракийския университет в Стара Загора, не са допуснати до оценяване. Причината е, че при повечето от тях е прекъснато видеонаблюдението, по неясни за учебното заведение причини.

Да бъдат в постоянна видео връзка с квесторите е едно от условията за допускане до оценяване при онлайн изпитите, като по този начин се изключва една част от опитите за манипулация и преписване.

14 от 362-ма кандидат-студенти са получили отлична оценка на предварителния онлайн кандидатстудентски изпит по биология, 46 са с много добър успех, 109 с добър, 76 със среден и 116 са със слаби оценки.

Предварителните онлайн кандидатстудентски изпити в Тракийски университет продължават:

На 25 април е изпитът по химия и тестът по общотехническа подготовка.

На 26 април е изпитът по обща езикова култура, тестове по биология, география, математика и общотехническа подготовка.

На  9 май е изпитът по биология.