/ БГНЕС
Филиалът на Технически университет – София в Пловдив е готов за отдалеченото провеждане на втория кандидат-студетски тест по математика на 11 април. Това съобщи директорът му проф. д-р Въльо Николов. Той оцени като много добър интереса към новата форма на полагане на предварителните изпити. Общо над 500 е броят на кандидат-студентите, които са се явили на него.

Вълчев: Има вероятност учебната година да бъде удължена до юли

Известни са и резултатите от първия по рода си в България дистанционен изпит по математика. За Пловдив са се явили 102 кандидати на предварителния изпит, от които двама са получили пълни отлични оценки и един е бил „скъсан“. За контрола на кандидат-студентите са отговаряли 25 квестори  - преподаватели от пловдивския вуз.

Държавните висши училища ще могат да създават търговски дружества

На 5 април и 6 април се проведоха и отдалечени изпити по композиция и рисуване за специалността „Инженерен дизайн“ в Техническия университет-София, както и по английски език. Общият брой на записаните кандидат-студенти за тези 3 изпита беше 112, но на тестовете са се явили  106 средношколци. Обобщените резултати се очакват да излязат днес по-късно или утре, но кандидат-студентите със сигурност са научили оценките си още след приключването на конкурсния изпит.

Успешно преминаха първите онлайн предварителни кандидатстудентски изпити в Тракийски университет

Следващите два кандидат-студентски изпита по математика в Техническия университет, които отново ще се проведат от домовете на учениците, ще бъдат на 11 и 25 април. По график те трябваше да се проведат в няколко областни града на страната за удобство на кандидатите, но сегашната ситуация промени плановете ни, коментира проф. Николов. В тях могат да участват всички, които са подали заявки за участие, заплатили са таксата от 30 лева и са получили индивидуална парола за достъп до платформата на ВУЗ-а.

Общо 37 висши училища ще приемат студенти с матура през 2020 година

"Практиката показва, че се случва ученици да се явяват повече от веднъж на предварителните изпити, за да подобрят оценката си. За тях тя е много важна, защото се утроява и се вземат оценките от още два избрани предмета от дипломите, за да се формира бала на кандидатите.  Освен сегашните тестове предстои и редовен тест по математика на 29 юни, съгласно графика на нашия Техническия университет - София", заключи проф. Въльо Николов. 

Учени от Техническия университет-София много бързо разработиха собствена дигитална платформа, която да осигури възможност за необходимото на отдалеченото провеждане на кандидат-студентските изпити. Едно от притесненията на екипа е било дали платформата ще издържи натоварването от едновременната работа на стотици хора в нея.

687 кандидат-студенти до момента са заявилите участие в предварителните онлайн изпити

"Изпитът показа, че платформата работи много добре, надеждна е и ще ни служи", каза доц. д-р Никола Шакев – зам. директор на Техническия университет – филиал Пловдив и един от квесторите на изпита. „Най-напред ние, квесторите, трябваше да се убедим, че човекът на екрана е кандидат-студентът, подал заявление за изпит. После помолвахме с камерата да ни покажат обстановката, в която работят, а и за да се убедим, че няма други хора в стаята на изпитвания. През четирите часа на изпита имахме задължение  да искаме от изпитваните периодично да ни показват отново работното си място, за да няма „външна помощ“. Удобното за кандидат-студентите бе, че веднага след приключване на изпита те автоматично получиха резултатите си и знаеха какво са постигнали“ - разказа доц. Шакев.