Тракийски университет
Тракийски университет / Тракийски университет-Стара Загора
687 кандидат-студенти-473 жени и 214 мъже, са заявили участие в предварителните онлайн изпити до момента в Тракийския университет в Стара Загора. Средният успех от първите онлайн изпити е по-нисък в сравнение с минали години.

Среден 3,40 е е средният успех от изпита по обща езикова култура, без нито една отлична оценка; от теста по биология – добър 3,78; от теста по география – добър 3,57; от теста по математика – добър 4,20; от теста по общотехническа подготовка – много добър 4,61.

Единствените две пълни отлични оценки са от теста по биология, на който има и 4 оценки над отличен 5,50.

За онлайн кандидатстудентските изпити са взети мерки за сигурност и предотвратяване на манипулации – видеонаблюдение от страна на квесторите и невъзможност за използване на компютъра за други цели, освен за изпита и комуникация с квестора.