документи жена
документи жена / ThinkStock/Getty Images
Цанка Ганева:Не ме притеснява фактът, че ще има финансова инспекция
Антикорупционният фонд сезира Агенция за държавна финансова инспекция за сериозни нередности при поемането на дългосрочен общински дълг от страна на община Стара Загора. Сумата е в размер на 6 млн. лв. Според правния екип на АКФ е налице разминаване между посочването на вида на дълга и поемането му, обосновано като форсмажорно обстоятелство.
 
На 8 август миналата година кметът Живко Тодоров, обяви, че общината е със запорирани сметки в размер на около 9 млн. лв.-следствие от окончателно загубено дело по ремонта в квартал "Железник". Кметът отправи покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг в размер до 6,56 млн. лв. за финансиране и рефинансиране на текущи ремонти. На следващата седмица бе проведено публично обсъждане за приемане на дългосрочен общински дълг. Кметът определя вида на дълга като „дългосрочен дълг за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства, поет с договор за общински заем”.  Под форсмажорни обстоятелства той визира запорирането на средствата по делото „Железник”.
 
Заради некачествено изпълнение на ремонтите в квартала, администрацията отказа да заплати на „Пътстрой” ООД, което постави началото на съдебните дела. На първа инстанция в Старозагорския окръжен съд Общината спечели делото, но Апелативен съд - Пловдив обърна процеса в полза на фирмата. Върховният касационен съд  потвърди апелативното решение.
 
Според главния финансист на общината Цанка Ганева загубата на едно дело не е форсмажорно обстоятелство, но двойното блокиране на средства няма как да бъде предвидено. По думите й, не става дума за плащане по делото, а за два пъти блокиране на доста сериозен публичен ресурс за едно и също нещо. Ганева припомни, че решението на Общинския съвет за поемане на дълга не е обжалвано, подобен коментар не е направен и по време на общественото обсъждане.
 
„Не ме притеснява фактът, че се иска финансова инспекция в общината. Ние сме на разположение, ще предоставим цялата документация по сагата още от 2012 година.
 
Самият АКФ поиска достъп на обществена информация за това дали е проведена или не процедура по избор на кредитна институция. Форсмажорните обстоятелства и фактите около тях не бяха коментирани в това искане. След като не намериха проблем при провеждането на процедурата решиха да потърсят друг. Това обаче е тяхно право. Те се финансират от определени места и вероятно изпълняват определени задачи”, коментира още финансистът на общината Цанка Ганева.
 
”Неблагоприятният изход от едно съдебно дело не може да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство. Антикорупционен фонд счита, че е налице обосновано съмнение за нарушаване на Закона за общинския дълг във връзка със Закона за публичните финанси при поемането на дългосрочен общински дълг в размер на 6 млн. лв. чрез банков заем. АДФИ от своя страна приема изводите на АКФ като основание за финансова инспекция в община Стара Загора”, пише в съобщение на сайта си АКФ.