Административният съд отмени  решения на Общински съвет Казанлък
Административният съд отмени решения на Общински съвет Казанлък / netinfo
Административният съд в Стара Загора отмени правомощията на председателя на Общинския съвет в Казанлък Васил Самарски да подписва всички договори с физически и юридически лица , касаещи организацията и дейността на Общинския съвет в  Казанлък, информират от Пресцентъра на Общината.

Тези изменения, залегнали в чл. 16, ал. 1, т. 19 и чл. 60, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, бяха приети от Общинския съвет с решение от 24 април тази година . С това си решение АС Стара Загора отменя посочените членове като незаконосъобразни и не дава право на председателя на Общинския съвет да подписва договори с физически и юридически лица.

С решение от 24 септември тази година Върховният административен съд потвърждава решението на Административен съд Стара Загора, с което е отменено Решение от 26 юли миналата година на Общински съвет Казанлък. С това си Решение Общински съвет Казанлък отменя заповед на кмета на Община Казанлък Стефан Дамянов от юни миналата година за откриване на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема.

По този начин и ВАС и АС Стара Загора потвърждават законосъобразността на заповедта на кмета на община Казанлък.