84 са приемните семейства в областта
84 са приемните семейства в областта / DarikNews.bg, архив

84 са приемните семейства в областта-три доброволни и 81 професионални. Броят на настанените деца в приемните семейства е 70, сочат данните към края на месец октомври.

От началото на ноември се въвежда нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа" чрез екипи , сформирани на областен принцип. Преките дейности , свързани с обхвата на услугата ще се реализира не от всяка община партньор, а общо за съответната област. Въвежда се стандарт за натовареност на социалните работници - всеки социален работник ще работи с не по - малко от 12 действащи приемни семейства. С въвеждането на новия областен модел се цели постигането на следните резултати:
- национално покритие на услугата
- постигане на стандарт за работа с приемни семейства за 1 социален работник
- изграждане на професионален капацитет и постигане на качествена услуга
- по високо качество на управление
- междуинституционално сътрудничество

За област Стара Загора е сформиран Областен екип по приемна грижа. Към момента действащите социални работници са 5, в това число един социален работник с изнесено работно място в Казанлък.

Към 31 октомври децата, вписани в Регистър на деца за пълно осиновяване, воден от РДСП - Стара Загора, са 264, от които 132 деца с увреждане. От началото на годината до сега в Регистъра са вписани 41 деца. Има допуснато пълно осиновяване на 8 деца на Национално ниво и 55 на Международно ниво.