Четири деца от Врачанско осиновени в чужбина
Четири деца от Врачанско осиновени в чужбина / Дарик Враца - архив
62 деца в Старозагорско са осиновени през 2017 година. 12 от тях са намерили дом у нас, останалите 50 са осиновени в чужбина. Четири деца от региона, три от които с увреждания, са вписани в Регистъра по осиновяване през декември миналата година.
 
Продължава да намалява броят на вписаните деца в регистъра за пълно осиновяване, информират от „Закрила на детето”. Причините са по–малкия брой деца вписани в регистъра и по-големия брой осиновени деца, предимно на международно ниво. В регистъра се вписват предимно деца с увреждания, а на територията на Старозагорска област функционират два Дома за медико - социални грижи с общ капацитет 290. Функционират и три Дома за деца лишени от родителско грижа.
 
117 сигнала,  от които има констатиран риск за 29 деца, са постъпили за месец декември 2017 година в „Закрила на детето”. 46 деца са настанени в приемни семейства, които на територията на областта са 78-едно доброволно и 77 професионални.