майка дете лаптоп
майка дете лаптоп / iStock/Getty Images
Документите са подадени от началото на тази седмица
В Дирекция „Социално подпомагане“ в Стара Загора от началото на тази седмица са подадени 25 заявления за целева помощ на семейства с деца до 14 години, при които родителите са останали вкъщи заради затворени училища, ясли и детски градини във времето на пандемията

През изминалата година заявленията от старозагорски семейства са 1142, отказ са получили 217. От началото на дистанционното обучение на учениците през ноември и декември 2020 до сега година са постъпили 135 заявления. Отказ от целева помощ са получили 30, като най-честата причина е, че са подадени от трайно безработни родители.

Директорът на „Социално подпомагане“ Павлина Делчева уточни, че хората, подали заявления през последните два месеца на изминалата година, трябва да представят единствено актуализирана информация за доходите си до месец март.

Заявления се подават лично, по пощата, по електронен път или чрез ПИК в сайта на НОИ. Повече информация на сайта на Агенция Социално подпомагане.
Изплащането на сумите за периода на мартенското дистанционно обучение, ще стане през медец април.

52 милиона лева отпусна правителството за тази помощ на семействата с деца до 14 години, а до момента общата сума по мярката достигна 73 милиона лева.

С предходния трансфер на средства по мярката са подпомогнати над 41 000 семейства.

Помощта се изплаща пропорционално за дните неплатен отпуск, като размерът за един месец е 650 лв. за семейства с 1 дете и 975 лв. за семейства с 2 и повече деца.

Мярката има подоходен критерий, който беше увеличен на 150% от минималната заплата, което означава, че семейство с едно дете трябва да има доход до 2925 лв., а с две и повече – до 3900 лв.

Критериите за отпускане на месечна целева помощ са: 
  • детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
  • детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  • двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
  • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;
  • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
  • двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане.
  • средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата.