/ община Стара Загора
Бъдещите първокласници в Стара Загора могат да бъдат записани в съответното учебно заведение между 21 и 23 юни.
 
Свободните места са били 221, а чакащите заявления 104. Класирани са 67 деца, от които двойка близнаци.
 
По първо желание в избраните училища са класирани 58, по второ 9 бъдещи първокласници.
 
Не са класирани 38 деца, от тях 6 не са участвали в това класиране, защото в заявлението е посочено като желание единствено Средно училище „Максим Горки“, а там нямаше обявени свободни места.
 
Незаетите места след второто класиране са общо 154.
 
След второто класиране все още има свободни места в Начално училище „Зора“, Първо основно училище „Георги Бакалов“, Шесто основно училище „Св. Никола“, Основно училище „Самара“, Единадесето основно училище „Николай Лилиев“, Дванадесето основно училище „Стефан Караджа“,  Тринадесето основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, Основно училище „Георги Райчев“, СУ „Железник“, СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Смирненски“, СУ „Иван Вазов“ и СУ „Христо Ботев“.
 
Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 24 юни, а желаещите да се включат в него ще могат да подават, редактират или отказват заявления в електронната система в периода от 25 до 27 юни.
 
Третото класиране ще бъде обявено на 29 юни, а записването ще става от 30 юни до 2 юли.