С цветя пред паметна плоча почетоха жертвите при трудови злополуки
С цветя пред паметна плоча почетоха жертвите при трудови злополуки / Областна администрация-Разград
28 април е Международен ден на загиналите при трудови злополуки. Статистиката за област Стара Загора показва, че през 2019 година трудовите злополуки в региона са 120, а секторът Добив на въглища традиционно остава с най-голям брой трудови злополуки.
 
Смъртните случаи са шест и са в секторите горско стопанство, добив на въглища, производство на изделия от други неметални суровини, производство и разпределение на ел. енергия, сухопътен транспорт.
 
Трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2019г. са: добив на въглища с 24 злополуки с 1718 календарни дни загуба, производство на метални изделия - 24 бр. злополуки с 2543 календарни дни загуба, производство на дървен материал и изделия с 7 злополуки и загуба на 879 календарни дни.
 
РС на КНСБ Стара Загора  ще отбележи Международния ден на загиналите при трудови злополуки работници и служители от 12:15 часа в парк „Пети октомври“.
 
Според КНСБ се налага мнението, че дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа  в голяма част от предприятията, особено в малките и средните,  се възприемат предимно като задължение, наложено от закона. Работодателите не влагат достатъчно финансови средства за подобряване условията на труд и допускат значителни нарушения на трудовото законодателство, което личи и от посочените по-горе данни.
 
Това е основната причина България да се нарежда в челото на негативната класация сред държавите-членки, с два пъти по-висок брой от средният за ЕС смъртни случаи на работното място.
 
По данни на НСИ през 2019 година за страната са станали 2731 броя трудови злополуки, регистрирани са 89 смъртни трудови злополуки и 14, довели до инвалидност.