/ ThinkStock/Getty Images
През първото шестмесечие на 2019 г. в Ловешка област да допуснати 19 трудови злополуки, съобщи директорът на Инспекцията по труда Митко Митев.

4305 трудови злополуки у нас от 2018 г. насам

Една от злополуките е в резултат на инцидент, случил се по време на път от или до работното място, останалите 18 са пряко свързани с работата на пострадалите. Спрямо същия период на миналата година злополуките са с три по-малко.

Най-много злополуки са регистрирани в икономическа дейност „Държавно управление” - девет. В останалите икономически дейности не се наблюдава концентрация на злополуки.

Детайлният анализ на причините за всяка една от злополуките показва, че само два от трудовите инцидента са пряко свързани с работата на машини и съоръжения в производствените предприятия.

Останалите злополуки са свързани с получени други наранявания при изпълнение на служебни задължения в рамките на работното време - най-често подхлъзвания и падания.