/ БГНЕС, архив
Със заповед на ректора на Техническия университет в София проф. Иван Кралов бе обявено първото класиране на кандидат-студентите, приети за обучение в бакалавърските специалности за учебната 2020/2021 година. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Класираните по първо желание кандидат-студенти трябва да се запишат от 7 до 10 юли - по специалности в съответния факултет, всеки ден от 8.30 до 16.30 часа. Записването е окончателно с дипломата-оригинал и с ксероксно копие, с четири снимки и лична карта, след внесена държавна такса за обучение за зимния семестър на учебната 2020/2021 година.

Общо 37 висши училища ще приемат студенти с матура през 2020 година

Таксата се плаща на постерминал в учебен блок 1, в Ректората на ТУ-София, на етаж 3, стая 1337. Личните картони за записването и студентските уверения се получават безплатно от съответната факултетна канцелария, а студентските книжки се купуват от книжарниците в района на ТУ-София.

Класираните по първо желание могат да се запишат, като подадат декларация, че желаят да останат в специалността, за която са приети и няма да участват във второто класиране. Желаещите да участват във второто класиране оставят в съответния факултет дипломата си оригинал и изчакват да бъдат прекласирани. При него те запазват класирането си или се прекласират напред към по-желаните специалности.

Некласираните на първото класиране кандидат-студенти чакат второто класиране, без да подават никакви документи.

Второто класиране в Техническия университет ще бъде обявено на 13 юли, а записването на приетите студенти от него ще е от 14 до 17 юли.