Софийска вода със сертификат по стандарта ISO 9001:2015
Софийска вода със сертификат по стандарта ISO 9001:2015 / netinfo

"Софийска вода" АД бе сертифициранo успешно от българското представителство на международно признатата организация TUV Nord за управление на качеството по изискванията на стандарта ISO 9001:2015. С това дружеството става една от първите компании за комунални услуги,  внедрили новата версия на стандарта.

В обхвата на новата версия на сертификата ISO 9001:2015 влизат процесите, свързани с обслужване на клиенти:  нови присъединявания към ВиК мрежата, управление на клиентски партиди, монтаж, подмяна и проверка на водомери, отчитане на водомери, фактуриране, събиране на вземания, управление на клиентски заявки, оплаквания и комуникация с клиенти. С това компанията се стреми да постигне траен успех като усъвършенства способността си да отговаря на очакванията на своите клиенти и други заинтересовани страни.

Сертификацията ще подпомогне усилията на компанията, като й даде практическа възможност да управлява процеси  за успешното осъществяване на програмата за по-качествени услуги за клиентите. Новата версия на стандарта  обръща специално внимание на управлението на рисковете, което би повлияло върху качеството на услугите.

Дружеството, като част от лидера във водоснабдителните услуги "Веолия", е ангажирано трайно със спазване и надвишаване на очакванията и нуждите на клиентите, с постоянен фокус върху подобряването на клиентската удовлетвореност.

"Сертифицирането на "Софийска вода" АД  съгласно ISO 9001:2015 е още една крачка напред към спазването на ангажимента ни към всички потребители в концесионната област - да осигуряваме висококачествени ВиК услуги", заяви по повод завършилия процес Арно Валто - изпълнителен директор на "Софийска вода" АД.