/ netinfo
С настъпването на зимния сезон „Софийска вода” АД напомня на клиентите си, че ВиК инсталациите и водомерните шахти в имотите трябва да се обезопасят срещу замръзване.
 
Поддържането на водомерния възел против замръзване е ангажимент на клиента. Не бива да се допуска температурата да пада под нула градуса при монтирания общ водомер, намиращ се във водомерните шахти, сградите на етажната собственост или в други помещения, където той е монтиран.
 
При липса на такива условия, трябва да бъде добре топлоизолиран и защитен от влага. С понижаването на температурите рискът от замръзване на тръбите се увеличава и затова съветваме:
 
- При необитаемите имоти водата да бъде спряна и инсталацията източена;
- Вратите и прозорците на неотопляемите помещения да са уплътнени и плътно затворени, а таванът на сградата - добре изолиран.
Външни чешми и тръби:
- НЕ ги  оставяйте да текат или капят - това би довело само до аварии и разхищаване на вода; Тази порочна практика неминуемо ще се отрази на сметката Ви!
- ДА се спре водата от спирателния кран;
- ДА се източат тръбите;
- ДА се махнат всички маркучи;
 
Най-добре е външните чешми да бъдат изолирани, като се използват материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат. Водомерните шахти в имотите също трябва да се зазимят чрез поставяне в тях на чували със стърготини, капакът да е дървен и добре изолиран.
 
За да предпазите водопроводните инсталации от замръзване "Софийска вода" съветва: да се източи инсталацията (тръбите); да се провери изправността на спирателните кранове; по възможност водомерът да е в помещение, в което температурите не падат под нула градуса или да е добре изолиран; да зазимите водомерните шахти, като се топлоизолират добре; както и да се спре водата към всички външни чешми.