/ iStock/Getty Images
Екипният принцип в работата е в основата на изключителните резултати на прокуратурите в Софийския апелативен район
В Апелативна прокуратура-София, чийто район обхваща най-голямата територия на страната, се проведе годишно отчетно събрание за дейността й през изминалата 2020 година. Административният ръководител на САП Радослав Димов приветства гостите на събитието, което се организира в онлайн формат, съобщиха от обвинението.

Задържаха наркодилър и двамата клиенти с дрога в София

То беше уважено от Главния прокурор на Република България Иван Гешев, заместника на Главния прокурор при ВАП Десислава Пиронева, заместника на градския прокурор Иво Илиев и окръжните прокурори от Софийския апелативен район.

Сред поканените за участие беше Йордан Стоев, представител на Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет. Главният прокурор поздрави колегите от Софийския апелативен район с изключително добрите резултати за изминалата 2020 г. и подчерта, че трябва да се гордеят с постигнатото.

Осемте окръжни прокуратури, които са в териториалния район на Софийска апелативна прокуратура-Благоевград, Видин, Враца, Монтана, Кюстендил и Перник, София-област и София-град, съществено се различават помежду си.

Шестима от обвинените за изнудване с побой и заплахи на длъжници остават в ареста

Това е свързано както с демографското, социалното и икономическото състояние, така и с териториалното им разположение. Тези фактори оказват пряко влияние върху нивата и структурата на регистрираната престъпност, както и на натовареността на отделните прокурорски структури в апелативния район. Освен окръжните, това са 16 районни прокуратури и 16 териториални отделения.

Анализът на обобщените данни за района на Софийска апелативна прокуратура, в който живее повече от 1/3 от населението на страната, сочи намаление на регистрираните престъпления през изминалата 2020 година. При това се наблюдава известно увеличение на процента на разкриваемост от страна на органите на МВР.

Радослав Димов акцентира върху високото ниво на взаимодействие между прокуратурата, разследващите и полицейските органи. То е в основата на ефективността на работата в досъдебната фаза на наказателното производство и води до подобряване на успеваемостта на наказателната политика в съдебната фаза. Водещ фактор в това сътрудничество остава екипният принцип, подчерта административният ръководител на САП.

Разбиха престъпна група, изнудвала длъжници със заплахи за убийство

През 2020 г. прокурорите от апелативния район са работили по 85 003 преписки, като 95,6% от тях са решени своевременно, което сочи за изключителната срочност на произнасянията. С 35 % са се увеличили преписките, образувани след самосезиране, което е показател на активната работа на прокурорите в района на САП.

Показател за качествена дейност на първоинстанционните прокуратури е констатираното увеличение на потвърдените прокурорски актове при упражнен инстанционен контрол. Това е индикация както за обоснованост и законосъобразност на постановените прокурорски актове, така и за проявен професионализъм.

Общият брой на наблюдаваните досъдебни производства през 2020 г. е 79 366, като новообразуваните през периода са 35 053. Подобрена е срочността на прокурорските произнасяния - 97,98% от досъдебните производства са решени в рамките на едномесечния срок.

Осъдителна присъда за шофьор, предизвикал катастрофа със загинал пешеходец

Досъдебните производства, взети на специален надзор от прокурори в Апелативна прокуратура-София, са 831 броя, от които новообразуваните през 2020 г. са 504 броя.

Сред досъдебните производства, образувани за извършени тежки престъпления и с особен обществен интерес, преобладават дела за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда (5 345 броя), данъчни престъпления (2 083 броя), изготвяне и прокарване в обръщение на неистински парични знаци и кредитни карти (1 581 броя), корупционни престъпления (999 броя), злоупотреба със служебно положение (485 броя), престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив (427 броя), изпиране на пари (244 броя) и злоупотреба със средства и фондове на Европейския съюз (164 броя).

В района на Апелативна прокуратура-София през 2020 г. в съда, по прокурорски актове, са били образувани 8 202 дела. Осъдени и санкционирани с постановен съдебен акт са 7 818 лица. Отчетена е положителна тенденция за намаляване на оправдателните присъди.

Относителният им дял към всички лица с постановен съдебен акт е 4,19 % за целия апелативен район. Постигнатият резултат е добър атестат за качеството на прокурорската работа в апелативния район.

Значително се е увеличил броят на изготвените от прокурорите уведомления по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество – общо 881 за 2020 г.

Гешев награди магистрати и полицаи (СНИМКИ/ВИДЕО)

Внесените искания от прокурор за обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на вещи в полза на държавата бележат ръст със 194 % в сравнение с предходната 2019 г.

Отчита се и засилена активност на прокуратурите в района по противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотични вещества. Съвместно с органите на МВР са проведени множество специализирани акции по места.

Апелативният прокурор Радослав Димов подчерта, че резултатите, постигнати през 2020 г., въпреки затрудненията и ограниченията, свързани с епидемичната обстановка в страната, се дължат на активните действия и професионализъм на прокурорите и служителите.

Доброто ниво на взаимодействие между Апелативна прокуратура-София и окръжните и районните прокуратури ще продължи да се развива и надгражда.