Заседава Общински съвет Сливен
Заседава Общински съвет Сливен / Дарик Сливен, архив

60 точки са включени в дневния ред на провеждащото се днес заседание на Общински съвет Сливен. Сред предложенията са намаляване размера на депозита. До сега  паричната гаранция за наемите се плащаше в размер на три вноски. От общинското ръководство предлагат вноската на депозита да е една.

 

„Съветниците ще разгледат актуализация на цените за наем на общински жилища и наемните цени на нежилищни недвижими имоти, които се оказват по-високи от настоящите пазарните цени. „Цените не са променяни от 2005 година и затрудняват отдаването на имотите и помещенията под наем“, информира  кметът Кольо Милев. Друга точка от дневния ред е приемането на списъка за ремонт на обекти от общинската пътна мрежа, пътищата от четвъртокласната пътна мрежа. Включени са 15 обекта за основен ремонт и рехабилитация или поетапна реконструкция .

Ще бъде разгледана и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и план -сметката за чистота и актуализацията за 2013 година. Около 3,5 милиона лева са несъбраните средства от такса смет от минали години, несъбраната сума тази година е около 70%, информира Милев.

Той уточни, че по Закона за управление на отпадъците общински предприятия за комунални услуги могат да бъдат използвани само при сепариране, компосиране и разделно събиране на отпадъците. На заседанието общинските съветници ще обсъдят и предложения за промяна на собствеността, от публична- държавна, публична – частна,  продажба на имоти и отпускане на финансови средства.