В Елхово предоставиха общински пасища и мери за отглеждане на животни
В Елхово предоставиха общински пасища и мери за отглеждане на животни / netinfo

Общинските съветници в Елхово предоставиха за ползване общински пасища и мери на земеделски производители. Решението е правно основание за кандидатстване за подпомагане по Схемите за единно плащане на площ, съобщиха от общинския пресцентър. Няколко сдружения и над 190 земеделски производители са заявили желанието си да ползват общински пасища като са подали молба, придружена със служебна бележка от ветеринарен лекар, удостоверяваща вида и броя на притежаваните животни.

По предложение на кмета на община Елхово Петър Киров, общинските съветници предоставиха близо 30 хил. дка пасища и мери за общо ползване на земеделските стопани и техните сдружения и определиха такса в размер на 2 лв. за декар. Пасищата са разположени в землищата на град Елхово и 18.

Ползвателите се задължават да почистват нежеланата храстовидна растителност, да опазват площите в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях, да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове, да поддържат и подобряват качеството на тревостоя.