Ударно преасфалтиране на улици в община Стралджа
Ударно преасфалтиране на улици в община Стралджа / община Стралджа

20 хиляди лева бюджетни средства са заделени за преасфалтиране на участъци в община Стралджа.

Ше бъдат преасфалтирано възловото кръстовище по ул."Ал.Стамболийски", реновират се и особено натоварени участъци по ул."Хемус" , до ж.п. подлеза и ул."В. Левски".

„Планираните 20 хил. лв. в бюджета по всяка вероятност ще бъдат увеличени почти двойно, за да се постигне желания ефект", добави кмета на общината Атанас Киров.

Предстои преасфалтиране на ул."Първи май" в Зимница и ул."М.Рубенова" - Стралджа. Пътят Лозенец- Стралджа ще бъде ремонтиран.

Сезонът се използва активно и за косене на тревните площи в града и общината, но въпреки това разходите за гориво за м.март са само 2900 лв. при 7 000 лв. за същия период на миналата година.

Строителните работи ще бъдат непрекъснато контролирани от представители общината с изискване за осигуряване на качествена нова настилка.