Училищни автобуси на технически преглед
Училищни автобуси на технически преглед / сн. архив Дарик - Сливен

Осем училищни автобуси ще извозват учениците от община Сливен до т.нар. „средищни" училища през учебната 2010/2011г.  Всички превозни средства ще преминат технически преглед. Проверките ще се правят съвместно със специалисти на Държавна автомобилна администрация, Регионален инспекторат по образование и други компетентни органи. Комисията е съставена и техническите прегледи започват от 10 септември. Началникът на отдел „Образование и младежки дейности" в Община Сливен Йордан Берберов заяви, че автобусите са оборудвани за зимата и са осигурени необходимите средства за гориво. Това гарантира безпроблемно извозване на децата до средищните училища в селата Стара река, Бяла, Гавраилово, Самуилово, Кермен, Блатец, Тополчане и ІХ ОУ в квартал „Речица" в Сливен. Транспортните средства са с различен брой места - 16, 32, 34 и малък микробус с 11 места, който превозва ученици до училището в Стара река. Автобусите са сервизни и се поддържат от специализирана фирма. Те подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им изправност на всеки 6 месеца трябва да отговарят и на изискванията, включени в карта за допълнителен преглед на автобус.