Ученици дискутираха употребата на наркотици и рисковете от употребата им
Ученици дискутираха употребата на наркотици и рисковете от употребата им / община Стралджа

Среща -разговор с ученици, обществени възпитатели, педагози, родители и представители на полицията се проведе в Стралджа.

Първата среща беше в СОУ"П.Яворов" на тема „Видове наркотици и рискове от употребата им".

Ученици дискутираха употребата на наркотици и рисковете от употребата им
netinfo
Зам.кметът на общината Божидар Нихорлиев включи в беседата и множество примери от дългогодишната си практика като служител в системата на МВР.

Участниците в срещата дебатираха какво е нужно да се направи, за да се намали разпространението и злоупотребата с психоактивни вещества.

В ОУ"Св.Св.Кирил и Методи" Стралджа лекторът д-р Валя Банова представи пред учениците от пети - осми клас темата „Ранна бременност, начини и средства за предпазване".

Впечатлени от сериозността на обсъждания проблем децата те споделиха свои тревоги от тенденцията „Деца раждат деца". Друга обсъждана тема бе„Ранен полов живот и предпазване от бременност".

До края на месеца мероприятията продължават в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Зимница и ОУ"Хр.Ботев" Войника.

През годината съгласно плана на МКБППМН срещите ще се разнообразяват с нови лекции по теми за безопасно движение, противообществени прояви, спазване на Наредба №1 за обществения ред в общината, агресията в училище, престъпност и наказание и др.