Учени обследваха Стария бряст
Учени обследваха Стария бряст / Община Сливен

Обследвания с арботом и резистограф на ствола и клоните на Стария бряст -Европейското дърво на 2014 година направиха специалисти. Резултатите показват, че дървото се нуждае от специални грижи, за да бъде съхранено, тъй като на места има загниване. Препоръката на специалистите е да се направи повторно обследване след 2 или 3 години. Диагностиката е част от състоялата се в Сливен научна конференция,  посветена на Стария бряст под надслов „Вековните дървета и съвременните методи за оценка на състоянието им”.

Учени обследваха Стария бряст
netinfo

Обследването беше извършено от доктор Франк Рин, световен учен и изобретател на иновационна техника за диагностика на дървета от Германия. Подробна информация от проведеното обследване на Стария бряст ще бъде предоставена след пълна обработка на данните и пробите. Тя ще бъде предмет на следващ етап от договора за диагностика, терапия и съхранение на Стария бряст. Пълната програма с грижи за Стария бряст е изготвена и се изпълнява от главния експерт в отдел „Екология” в общинска администрация  инж. Петър Петров.

Научният форум в Сливен беше открит от кмета на общината Кольо Милев, който посочи, че за община Сливен опазването на вековния символ е важно и ще разчита на експертиза на специалистите, за да направи всичко възможно за опазването на Стария бряст. „Този форум има важна роля в планирането на бъдещи инициативи, свързани със Стария бряст и е поверено в ръцете на най-добрите специалисти у нас, преподаватели в Лесотехническия университет“, посочи той.

Учени обследваха Стария бряст
netinfo

Кметът връчи плакети със Стария бряст на учените, които взеха участие в конференцията. По време на инициативата инж. Петър Петров подари на кмета папка от дърворезба, в която ще бъде съхранявано досието на Стария бряст, както е изискването по Закона за защитените видове.

В събитието с експертни доклади участваха професор Елена Желева и доцент Стефан Мирчев от Лесотехнически университет - София. Проф. Желева представи изводите от изследването на почвата във връзка с храненето на дървото, а доцент Мирчев докладва за фитопатологичното и ентомологичното му състояние, като направи и дендрохронологичен анализ. Направените от учените препоръки ще бъдат изпълнени в следващ етап от договора за сътрудничество с Община Сливен. Предстои провеждането на постоянен мониторинг на Стария бряст.