Съдействие от министъра на вътрешните работи поиска кметът на Стралджа
Съдействие от министъра на вътрешните работи поиска кметът на Стралджа / Общински пресцентър Стралджа

Писмо до министъра на МОСВ с копие до министъра на вътрешните работи с молба за съдействие да бъдат извършени обстойни анализи на състоянието на всички компоненти на околната среда в района на село Лозенец, което пострада най-много от взрива на базата „Стралджа-Мараш” през юни миналата година е изпратил кметът на община Стралджа Митко Андонов. Повод за искането е постъпилото в общината заявление от „Ривърс инвест” ЕООД  за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешително за строеж на обект „Складова база „Стралджа- Мараш”- поетапно възстановяване на 6 складове за съхранение на боеприпаси и взривни материали върху съществуващи площадки”. В същото време с протестно писмо до кмета Андонов Инициативният комитет в село Лозенец изразява тревогата на местните жители от реализирането на такова инвестиционно намерение

Кметът на общината информира всички възможни институции, които могат да помогнат за решаване на проблема, съобщават от общинската пресслужба. „Това ще даде нужното спокойствие на жителите както на Лозенец, така и на околните населени места по отношение на тяхното здраве.”, категоричен е Андонов. Той настоява и за преразглеждане на разрешителното за складовата база, отчитайки всички негативи до настоящия момент и евентуалното му прекратяване. Основание за това е класифицирането на базата като „предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал”. Според кмета на община Стралджа  „жителите на селото се нуждаят от гаранция, че животът и здравето им са в безопасност, а не при всеки контролиран взрив от обезвреждането на събраните  от района боеприпаси да се вцепеняват от мисълта, че всичко случило се през юни 2012 г. може да се повтори.”

 

Писмото на Митко Андонов е изпратено и до Народното събрание, до Комисията по околната среда и водите, до Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред, до РИОСВ Ст. Загора. Копие от него е изпратено и до Областна администрация - Ямбол, както и до „Ривърс инвест” ЕООД - фирмата, която е заявила желанието за възстановяване на складовете.