Специализирано обучение за противодействие на трафика на деца (СНИМКИ)

/ община Сливен
Специализирано обучение за професионалисти, на тема „Противодействие на трафика на деца с цел сексуална експлоатация чрез Интернет” се проведе в Сливен. Лектори на форума бяха Ралица Михайлова: психолог – експерт към Националния център за безопасен интернет и Антоанета Василева: експерт противодействие на трафика на хора. Организатори на обучението са Местната комисия за борба с трафика на хора, Сливен и Националната комисия за борба с трафика на хора.

противодействие на трафика на хора
община Сливен


Обучението откри Пепа Чиликова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Сливен и председател на Местната комисия за борба с трафика на хора, която приветства организаторите и участниците, и постави акцент върху това, че актуалните тенденции в извършването на престъплението „трафик на хора” включват използването на Интернет, най-често социалните мрежи и сайтовете за запознанства, като метод за въвличане, контрол и експлоатация на жертвите.

Стартира кампания за превенция на сексуалната експлоатация под мотото „Заедно срещу трафика на хора”

Децата са особено уязвима група за попадане в ситуация на трафик на хора чрез Интернет, поради достъпността на мрежата, анонимността на лицата в нея, както и заради особеностите на тийнейджърската възраст, предразполагаща към неограничено търсене и осъществяване на контакти и попадане в ситуации на риск.

Поради тази причина Местната комисия за борба с трафика на хора организира второ специализирано обучение на тази тема, с цел подобряване на координацията и сътрудничеството, засилване на превенцията и укрепване на капацитета на специалистите в процеса на идентифициране, защита и подпомагане на деца жертви на трафик.

трафик на хора
община Сливен


В рамките на обучението участниците бяха запознати с актуалните тенденции в престъпленията с деца в интернет, рисковото поведение и новите фактори за въвличане на деца и млади хора в трафик на хора, как да се надгражда безопасното поведение на децата в интернет и как да се привлекат родителите като партньори и да се осъществи успешно взаимодействие с тях.