Продължават услугата личен асистент и домашен помощник в община Тунджа

Стартира предоставянето на социална услуга „Личен асистент"
Стартира предоставянето на социална услуга „Личен асистент" / dariknews.archive
Услугите в домашна среда „личен асистент“ и „домашен помощник“ за лицата и семействата със затруднения  продължават в община Тунджа.
От началото на месец септември грижа в домашна среда е осигурена за 127 потребители от 49 лични асистента и домашни помощника.
Средствата за прилагане на тази мярка за устойчивост са осигурени по Постановление на Министерски съвет, чрез Агенция за социално подпомагане.
 
1071 деца и ученици от община Тунджа са включени в проекта „Училищен плод"

В тази връзка на 18 август 2017г. Община „Тунджа“ подписа Споразумение за финансиране, с което до 31 август 2017 г. ще бъдат осигурени работните заплати на личните асистенти и домашните помощници. Общият размер на очакваното финансиране до края на календарната година е в размер до 111 352.00 лв.