Приемат документи за отопление и помощи за първокласници
Приемат документи за отопление и помощи за първокласници / Дарик - Сливен архив

Приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление ще започне от 1 юли, съобщават от Регионална дирекция за социално подпомагане Сливен. Документите могат да се подават до 31 ноември тази година в дирекциите „Социално подпомагане”.

Право на целева помощ за отопление имат самотно живеещи възрастни хора, инвалиди с призната различна степен на инвалидност, както и самотни майки. За
всяка категория правоимащи максималният доход е различен и се определя въз основа на наредба на социалното министерство.

От 1-ви юли в Дирекции "Социално подпомагане" започва приемът на молби-декларации за отпускане на еднократна финансова помощ за първокласници.
Размерът на целевата помощ за семействата, чиито деца ще бъдат наесен в първи клас е както и през миналата година 150 лв.