Предстои подписване на договор за ВиК услуги
Предстои подписване на договор за ВиК услуги / Дарик Сливен

Договорът за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на област Сливен ще бъде подписан днес.  Това ще стане на заседание на Общото събрание на асоциацията.

Участие ще вземат областният управител, който е председател на АВиК, управителят на ВиК - Сливен, представителите на общините от област Сливен и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В дневния ред е включено още приемане на бюджета на АВиК за настоящата година, както и приемане на отчети за дейността на асоциацията и изпълнението на бюджета й за предходната година.