Оправиха пътя Бяла- Новачево
Оправиха пътя Бяла- Новачево / община Сливен

Нормално и без проблеми вече се осъществява движението по общинския път между Бяла и Новачево след като беше ликвидиран свлачищният процес в участък от него. Това съобщи кметът на село Новачево Редви Ходжев. Той определи като много бърза и адекватна реакцията на Община Сливен за справянето с проблема на пътя за селото, който е основна пътна връзка за още няколко населени места.

През май тази година беше получен сигнал от кмета на село Новачево за свлачищен процес по отсечка от пътя Бяла-Новачево. След извършената незабавна проверка от отдел „Сигурност и управление при кризи" в общинска администрация беше установено пропадане на пътното платно с дължина около 15-20 м., а процесът на изнасяне на земната маса продължаваше да работи видимо и активно.

Във връзка с първоначално направените констатации кметът на община Сливен Стефан Радев издаде заповед да се извършат огледи на място от комисия с участието на представители на „Геозащита" ЕООД - Варна и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен и да се вземат своевременни мерки за решаване на проблема. В резултат на възникналата критична ситуация беше въведен в изпълнение общинския план за защита при бедствия.

Оправиха пътя Бяла Новачево
netinfo

Незабавно беше възложено поставяне на вертикална пътна сигнализация, указваща възникването на естествени препятствия по платното за движение. Съгласно препоръките на геозащитното дружество, започнаха спасителни и спешни неотложни аварийно-възстановителни работи по овладяване на процеса, включващи отвеждане на повърхностните води до съществуващия водосток чрез възстановяване профила на отводнителната земна канавка, осигуряване минимален обхват на пътното платно за временно еднопосочно преминаване, включително със застъпване на канавката след затръбяване, оформяне в земен профил канавка за отвеждане на дрениращата вода и дренажна укрепителна призма с едроломен камък. Свлачищният процес е овладян. Вредното въздействие на водите е ограничено. Пътната връзка е възстановена. Ликвидирана е критичната ситуация от прекъсване на основната пътна връзка.

Редви Ходжев съобщи, че последните дейности по пътя са приключили с полагане на асфалт през миналата седмица, но проблемът е решен почти веднага. Той изрази задоволство от бързите мерки, които са предприети от Община Сливен, тъй като пътят е основен не само за Новачево, но и за много съседни села и е имало опасност да бъде прекъсната връзката между тях.

Адекватната реакция на Общината не допусна да бъде затруднен достъпът на специализираните автомобили на единната спасителна система. Реджев допълни, че по общинския път преминават учениците, за да стигнат до училището в село Бяла, което е средищно за няколко села. Много от жителите пътуват до Сливен, за да стигнат до своите работни места. В селото има и фабрика за хартия, което предполага увеличаване на пътникопотока.