/ община Твърдица
Община Твърдица купи терен от държавата за нуждите на детската градина в с. Сборище. Договорът за сделката бе сключен от областния управител Чавдар Божурски и от кмета на общината Атанас Атанасов, съгласно прието решение от Общинския съвет в Твърдица.
 
Представят възможностите за газифициране в Твърдица

Теренът е с площ от 790 квадрата, стойността му е 3700 лева.
С подписването на договора собствеността бе прехвърлена. Неотдавна общината купи от частни лица неизползваемата административна сграда, намираща се върху парцела. Постройката е двуетажна, със застроена площ от 351 кв. метра.

Публично обсъждат актуализирания бюджет на община Твърдица

Предстоят общински ремонти и благоустрояване на сградата и прилежащия терен, след които на това място ще бъде настанена детската градина. Детската градина в Сборище няма собствена материална база. До момента заема част от сградата на основното училище в селото, което създава затруднения в дейността и на двете заведения.