Сливен
Сливен / ThinkStock/Getty Images
Област Сливен е най-бедната в страната, сочи изследване на Института по пазарна икономика. Най-бързо развиваща се област еПловдив. Без изненада най-богатата област е София. 

Над 50 процента от работните места с над 1000 лева заплата са съсредоточени в столицата. Освен с ниски доходи бедните райони на страната имат и висока безработица, посочва Явор Алексиев.

"Колкото по-бавно пада безработицата, толкова и по-бавно нараства и средната заплата в тези региони. Самите икономически процеси не могат да протичат по плавен начин, защото част от трудовата сила стои незаета", посочва Алексиев.

Намалява средната месечна заплата в Сливенско

Освен Сливен с най-слаба икономика тази година се нареждат и Пазарджик, Видин, Силистра и Кърджали. Всички те страдат от липса на частни инвестиции. 

Институтът по пазарна икономика предлага преотстъпване на една пета от приходите от подоходното облагане към общините.

Експертите от института са изчислили, че това е ресурс от 634 млн. лв. за 2018 г., което означава почти удвояване на собствените данъчни постъпления на общините.