/ Дарик Добрич
Над 2000 ученици от област Сливен са върнати в училище благодарение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Това съобщи Бисерка Михалева, началник на Регионалното управление в Сливен.

Екипите са посетили близо 9 000 адреса. 38 ученички, записани в началото на учебната година да учат средно образование  не са започнали да учат. Причината е, че те вече са омъжени.

Училищна медиация в 48 училища с 77 ученици-медиатори 

Родителите на някой деца не са пожелали да върнат децата в училище. „Това са предимно момичета над 12 години, които са вече омъжени и бременни. Това е сериозния проблем. Дейността на механизма продължава. Целта е институциите, включени м механизма да върнат и задържат в училище всички отпаднали ученици”, коментира още Михалева.

В екипите са включени и родители, които да са връзката между училището, етноса и семейството. „Идеята е родителите да осъзнаят смисъла на образованието и необходимостта децата им да завършат средно образование”, уточни Бисерка Михалева. 

Тя заяви, че през 2018 година в Сливенска област ще бъдат създадени училища за родители, където освен да им бъдат обяснени ангажиментите към децата им, самите родители ще се и образоват.