/ Dariknews.bg, архив
13 164 ученици от област Сливен са се включили в групи за преодоляване на обучителни затруднения в рамките на проект „Твоят час“ през учебната 2016/2017 година.

Формирани общо 1 172 групи по обучителни затруднения в 71 училища. 606 са групите за преодоляване на обучителните затруднения, с включени 4 930 ученици, а групите по интереси за развитие на творческите заложби, са 566 с включени 8 234 ученици. Това заяви пред Дарик началникът на Регионалното управление по образование Бисерка Михалева.

По думите й 68% от учениците в включени в проекта са с повишени текущи и годишни оценки. Подобрени са и резултатите на националното външно оценяване по български език и литература и по математика в IV и VII клас в сравнение с предходната година.

"Най-предпочитаните от учениците дейности по интереси са разучаване на модерни танци, народни танци, свирене на музикални инструменти, организиране на училищен театър и постановки", съобщи Дина Димитрова, експерт в Регионалното управление по образование.

Друга предпочитана дейност е спортът - волейбол, футбол, баскетбол, мажоретен състав и разучаване на приложни техники в арт работилници, фотография, фризьорство и др.

През учебната 2017/2018 година в проекта „Твоят час” са включени 14 200 ученици от 66 училища. Общият брой на групите е 1 158, от тях 592 групи за преодоляване на обучителни затруднения, с включени 5 235 ученици и 566 трупи по интереси, с включени 8 965 ученици.

Основните цели са преодоляване на образователните дефицити на учениците, повишаване на образователните постижения в определени научни области, мотивиране за учене чрез участие в извънкласни дейности по интереси и включване на учениците в извънкласни дейности чрез провеждане на междуучилищни изяви и работа с родители.