Над 1000 акта за държавна собственост е издала Областна управа
Над 1000 акта за държавна собственост е издала Областна управа / Областна администрация Сливен

1111 акта за държавна собственост  на стойност 122 768 499 лева е издала областна администрация Сливен по данъчна оценка. Това съобщи при представянето на отчета на администрацията за последните две години областния управител Марин Кавръков.

За разглеждания период областната администрация е реализирала и внесла в държавния бюджет приходи в размер на 1 440 453 лв. На община Сливен досега е предоставено имущество на стойност 38 353 676 лв. В ход са процедури и за други имоти. Областният управител заяви, че до края на годината тази сума може да бъде удвоена. По направлението превантивна дейност за недопускане и ограничаване на отрицателните последствия от бедствияса издадени становища за обекти на територията на областта на стойност 5 611 104 лв., от които само милион и половина са за община Сливен. На фона на добрите резултати в тези общини, се открояват неблагополучията в Котел, където са върнати обекти в размер на 1 610 586 лв.

Направен бе и  анализ на ефективността от работата на Областна администрация, при който сметките показват, че 26 служители са работили по имоти, програми и целево финансиране на стойност около 200 милиона лева. Средно на служител от Областна администрация Сливен се получават приблизително изработени 7 692 567 лв. при средна годишна заплата 7 200 лв.

 По този показател Областна администрация Сливен е положителен пример за всички останали администрации в региона. В периода 2010 - 2012 година по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост" 20 човека са работили в областна администрация, а 7 младежи са работили по програма „Старт в кариерата".  Разкрити са и  нови специалности в професионалните училищата в Сливен.