/ Община Сливен
Обновяване на експозиционни пространства и реставрация на картини ще започнат в културни обекти в Сливен, съобщиха от пресцентъра на Община Сливен.

Дейностите са по проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико", като средствата са по договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Сливен и Министерство на културата и са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Предвижда се освежаване и обновяване на експозиционните пространства в Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен. Предстои да бъде закупено оборудване и обзавеждане за културните обекти. Планира се и реставрация на картини и провеждането на множество събития, изложби и мероприятия с различни етноси от района. Застъпена е творческа работа с деца по съвременен метод, като се използва дигитална графика.

Партньорите по проекта са  Художествена галерия „Димитър Добрович“,  Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“-Сливен, Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на близо 550 000 лв.

Срокът за изпълнение е 22 месеца.
БТА