Крепостта Туида
Крепостта Туида / netinfo

В един от старите квартали на Сливен – Ново село, на невисок хълм се намира една от най-древните крепости в България. Намерени два епиграфски мраморни постамента, посветени на боговете Аполон и Зевс, дават на историците името на твърдината – Туида или Суида.

Разкопките, започнали в началото на осемдесетте години на миналия век, откриват брадвички, които датират от шестото хилядолетие преди новата ера. Още в неолита на земите, където сега се намира Сливен, е имало поселище – категорични са археолозите.

За Туида разказва Здравка Танева .