/ Община Сливен
Извънредно заседание проведе Общински съвет-Сливен, съобщиха от Общината.

Настоящият проект за изграждане на велоалеи на бул. „П. Хитов“ е най-доброто решение

С 29 гласа "за", 1 ,,против” 9 ,"въздържал се”, общинските съветници гласуваха единствената точка в дневния ред, свързана с упълномощаване на представителя на Община Сливен за участие в Общото събрание на "Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, което е насрочено за 20 октомври.

На него се очаква да бъде гласувано приемане на нов съдружник в дружеството - "Български ВиК холдинг” ЕАД, София, а също и "ВиК-Сливен” ООД да получи финансиране от ,,Български ВиК холдинг” ЕАД, София, в размер до 1,5 млн. лв. и за сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни проект на договор за заем.

Получените средства ще покрият безспорните просрочени задължения за ел. енергия на "ВиК-Сливен” ООД към "ЧЕЗ Трейд България” ЕАД. "Много пъти сме коментирали тежкото финансово положение на водното дружество.

Сливен получи близо 1 млн. лева от за възстановителни дейности

Към момента задълженията му възлизат на над милион и 600 хил. лв. за ел. енергия, което е сериозен риск за неговото бъдещо функциониране. С присъединяването му към ВиК-
холдинга, финансовото му състояние значително ще се стабилизира и ще увеличи капитала му”,
коментира гласуваното предложение кметът Стефан Радев.

Той подчерта, че това е важна стъпка и за стартиране на дейностите по проекта за водния цикъл, който се осъществява с финансова помощ от ОП "Околна среда”.

Там е необходимо и съфинансиране от "ВиК-Сливен” ООД, което ще бъде възможно със заем от Фонда на фондовете. За да бъде отпуснат обаче този заем, е необходимо водното дружество да погаси задълженията си към Басейнова дирекция ,,Източнобеломорски район” и НАП.
,
"Важно е структурирането на капитала на водното дружество. Това ще му осигури достъп до значителния финансов ресурс на ВиК-холдинга. Надявам се това да е решителна стъпка за разрешаване на финансовите проблеми на ВиК-Сливен”, каза още кметът Радев.