До края на април се подава декларацията за дължими данъци за първото тримесечие на годината
До края на април се подава декларацията за дължими данъци за първото тримесечие на годината / dariknews.bg

670 сливналии са декларирали авансов данък за първото тримесечие на 2014 година, съобщават от НАП - Сливен. Всяко физическо лице, което е придобило доход извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларация подават упражняващите свободна професия, земеделските производители, лицата, които отдават имоти под наем и т.н.

Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи.

Декларацията се подава три пъти годишно –  до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен или изплатен доходът, като за четвъртото тримесечие декларация не се подава и не се дължи данък.

 

Формулярът се подава и за дължими данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините; за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица.