Близо 800 сливналии са декларирали авансов данък за първото тримесечие
Близо 800 сливналии са декларирали авансов данък за първото тримесечие / Dariknews, Архив

793-ма сливналии са декларирали авансов данък за първото тримесечие на 2015 година, като са подали  декларация по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Всяко физическо лице, което е придобило доход извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларация подават упражняващите свободна професия, земеделските производители, лицата, които отдават имоти под наем и т.н.

 

Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира, освен ако лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред платеца на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.