Бизнесът в Ямбол подкрепя дуалното обучение
Бизнесът в Ямбол подкрепя дуалното обучение / Областна администрация Ямбол

Държавният план-прием за учебната 2016/2017 година беше обсъден на работна среща между областния управител на Ямбол, Регионален инспекторат по образование, директорите на професионалните училища в областта, Бюрата по труда, работодателски организации и представители на бизнеса.

Първата среща бе насочена към деветте професионални гимназии в областта

.„Целта ни е да направим реален план-прием. Реален за децата, реален за нуждите на обществото и търсенето на бизнеса. Нашите професионални училища не трябва да предлагат кадри, за които няма реализация. Тук сме всички заедно, за да решим проблема, защо бюрата по труда са пълни с безработни, а бизнеса се оплаква от липса на квалифицирана работна ръка", каза областният управител.

За балансиран план-прием през следващата учебна година пледира и началникът на Регионален инспекторат по образованието Ямбол Красимир Стоилов. Именно той определи няколко основни причини за днешното разминаване между предлаганото професионално обучение и изискванията на работодателите. Това са спад в образователния процес, остаряла база, липса на мотивация в обучаващите се. Приемът на ученици след 7 клас, според данните, в областта се обучават 1033 ученици. Планираните паралелки са 22. Относно приема след завършено основно образование в областта в 8 клас се обучават 540 ученици. Планираните паралелки са 23.

Анализ на реализацията на учениците завършили професионалните гимназии в областта показва, че около една четвърт от завършилите започват работа и работят по специалността си, останалите или работят друго или продължават обучението си във висши учебни заведения, има и такива, които нищо не работят. Един от начините за подобряване обучението в професионалните гимназии и мотивиране на учениците да придобиват реална специализация и работят по специалността си е по-тясната връзка между училището и бизнеса.

В професионалните гимназии от областта вече работят в тази посока и доказателство за това са фирмите, които на срещата споделиха конкретен опит. Те изразиха категоричната си позиция, че имат нужда от квалифицирани кадри, търсят специалисти и са готови да подпомагат процеса на дуално обучение, който да мотивира младите хора да работят завършените от тях специалности.