90 деца се включиха в 4 полицейски управления
90 деца се включиха в 4 полицейски управления / ОДМВР Ямбол

Общо 90 деца от ОУ "Любен Каравелов" - гр. Ямбол, ОУ "Паисий Хилендарски" - с. Роза, община Тунджа, ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Елхово и СОУ "Пейо Яворов" - гр. Стралджа се заклеха получих полицейски светлоотразителни жилетки и отличителна значка.

Младите доброволци тържествено обещаха: да познават и спазват законите и да не се примиряват с нарушенията; да се грижат за своята безопасност и тази на другите; да носят отговорност за своите постъпки; да развиват уменията си, да овладяват гнева и страха, да бъдат вежливи и добронамерени; да познавам своите права и задължения; да отстояват правата си, без да засягат правата на другите; да не отминават зов за помощ и винаги да бъдат готови да помагат на хора в беда; да вярват в себе си и никога да не се предават.

"На добър час!" на децата пожелаха директорите на учебните заведения и началниците на съответните районни управления, които дадоха старт на първите в областта детски полицейски управления с подписването на споразумения и декларации за партньорство за реализирането на програмата.

В рамките на двугодишно обучение доброволците в четирите формирования ще се запознаят с дейността на полицейските служби, как да реагират и оказват първа долекарска помощ в различни ситуации, ще се обучават в детска полицейска лично защита и безопасност на движението. В програмата са включени изучаване на модели на безопасно поведение и действия при извънредни кризисни ситуации, бедствия и пожари.

Програмата е мобилна и отворена за нови идеи и допълнения.
Идеята на програмата е децата да получат знания и умения за: опазване на своя живот и този на приятелите си; справяне в трудни ситуации и различни предизвикателства в къщи, в училище или на улицата; своите права и отговорности пред обществото; работа в екип и толерантност към чуждото мнение и различните от тях.

Доброволците получиха широка подкрепа от официалните гости, родители, учители и полицейски служители, присъстващи на тържественото откриване на детските полицейски управления.