464 деца почват в подготвителни групи в община Ямбол
464 деца почват в подготвителни групи в община Ямбол / Дарик Сливен Архив

Девет Целодневни детски градини ще функционират на територията на Ямбол. Те ще обхванат 1 970 деца, разпределени в 71 групи. Шестгодишните са разпределени в общо 19 подготвителни групи, техният брой е 464. Петгодишните са 514.

Осигурени са необходимите материално технически, социално психологически и педагогически предпоставки за пълен обхват на децата в предучилищните заведения, съобщиха от общината. Задължителната документация за началото на учебната година и учебните помагала за подготвителните групи са заявени и доставени.

В целодневните детски градини работят 157 души педагогически персонал и 134 - непедагогически персонал. Осигурена е ресурсна обезпеченост за нормалното функциониране на детските градини.

Детските градини имат сключен договор за доставка на газ, заявени са необходимите количества. Осигурено е и резервно дизелово гориво.

Шест детски градини в Ямбол са заявили и декларирали готовността си да осигурят условия за задължителен обхват на всички деца, навършили 5-годишна възраст  още от учебната 2010/2011 година.

Това са ЦДГ № 3 „Радост", ЦДГ № 5 „Валентина", ЦДГ № 14 „Свобода", ЦДГ № 18 „Люляците", ЦДГ № 20 „Червената шапчица" и ЦДГ № 22 „Биляна".